Hopp til hovedinnhold
Ingen å miste (logo)
To helsearbeidere som ser på deg

Hvordan forstå

I disse modulene er temaet hvordan vi kan forstå det som for mange er vanskelig å forstå - at noen mennesker tar sitt eget liv. Gjennom møte med tre sentrale teoretikere og forskere dykker vi inn i fenomenet selvmord.

Intensjonene er at kunnskap og forståelse skal gjøre oss tryggere i møte med mennesker i selvmordsfare. Ved hjelp av tre ulike perspektiv på temaet, skal vi utforsker hva vi kan si, hva vi kan spørre om, hvordan vi kan støtte og på denne måten hjelpe mennesker som sårt trenger å bli forstått.

Vi anbefaler å følge denne rekkefølgen:
  1. Edwin Shneidman
  2. Thomas Joiner
  3. Rory O`Connor
Dette fordi Joiner delvis bygger sin teori på Shneidmans forståelse. I O`connors IMV-modell, vil dere kjenne igjen både Shneidman og Joiner.

Lykke til med arbeidet!

Shneidman

Shneidman var særlig opptatt av to begreper; pchycache og ambivalens.
Han mente også at hvert individ måtte møtes ut fra sine egne unike behov.

Lær mer om Shneidman

Joiner

Joiner mener at for å ta livet sitt må mennesker både VILLE og KUNNE gjennomføre et selvmord. Mange kan tenke på det, og kanskje ønske det, men få klarer å gjennomføre.

Lær mer om Joiner

O`Connor

O`Connor har utviklet en modell som beskriver en selvmordsprosess i tre faser; fra tanker - til motivasjon - til handling. I hver av fasene kan selvmordsprosessen avverges.

Lær mer om IMV-modellen