Tilbake til nettsiden
 
Hovedmeny Her finner du oversikt over de ulike kapitlene i denne modulen.
Navigasjon Her kan du klikke frem og tilbake i presentasjonen.
Fullskjerm-modus

Viktig informasjon

Modulen er delt i mindre kapitler bestående av korte videoer og tilhørende øvelser. Vi anbefaler at du gjennomfører modulen sammen med kollegaer, slik at dere kan reflektere sammen.

Du klikker deg enkelt gjennom modulen ved å bruke pilene øverst til høyre på skjermen, eller bruker piltastene på tastaturet.

Ved bruk av PC/Mac anbefaler vi at du aktiverer "Fullskjerm-modus" (øverst til venstre).


Fakta og forebygging

Kunnskap er mytenes motstykke, og kan gjøre oss tryggere og modigere i møte med mennesker i selvmordsfare. Fakta og kunnskap på statistisk nivå, kan hjelpe oss til å lage gode forebyggingsstrategier for befolkningen.

Tegneserie

Tegneserie

Snakk sammen om tallene på bildet

Statistikk

Pandemi

Mange er opptatt av hvordan pandemien har påvirket selvmordsraten i Norge. Her ser dere en oversikt over statistikken i denne perioden:

Pandemistatistikk

Disse tallene kan være naturlige svingninger, eller de kan være knyttet til pandemien.
Kjør debatt.

Oppgave

Gudrun Dieserud sier noe om hvorfor selvmord er mer vanlig blant menn enn blant kvinner. Dette er antakelser. Hva tenker dere kan være grunner til at flest menn begår selvmord?

Hun snakker også om psykisk smerte. På hvilken måte kan man lindre psykisk smerte?

To menn i pyjamas som ser bort fra hverandre

Oppgave

Hvordan synes du/dere at Verdensdagen 10. september 2023 bør markeres for å ha størst mulig effekt?

Hvilke andre tiltak dere kunne forebygge selvmord i Norge?

Kampanjeplakat

Refleksjonsoppgave

Hva har skjedd de siste 20 år med tanke på åpenhet omkring temaet selvmord?

På hvilken måte kan vi skape håp når mennesker ikke ønsker å leve lenger.

Spørsmålstegn

Ferdig!

Du har nå gjennomført denne modulen.

Gå til neste modulRVTS Sør © 2023
Alle illustrasjoner: © Roy Søbstad