Tilbake til nettsiden
 
Hovedmeny Her finner du oversikt over de ulike kapitlene i denne modulen.
Navigasjon Her kan du klikke frem og tilbake i presentasjonen.
Fullskjerm-modus

Viktig informasjon

Modulen er delt i mindre kapitler bestående av korte videoer og tilhørende øvelser. Vi anbefaler at du gjennomfører modulen sammen med kollegaer, slik at dere kan reflektere sammen.

Du klikker deg enkelt gjennom modulen ved å bruke pilene øverst til høyre på skjermen, eller bruker piltastene på tastaturet.

Ved bruk av PC/Mac anbefaler vi at du aktiverer "Fullskjerm-modus" (øverst til venstre).


Thomas Joiner

Joiner mener at for å ta livet sitt må mennesker både VILLE og KUNNE gjennomføre et selvmord. Mange kan tenke på det, og kanskje ønske det, men få klarer å gjennomføre et selvmordsforsøk.

Publikasjoner

Her er noe av det han har skrevet om temaet, alene eller sammen med andre:

OVersikt over bøker

Å VILLE...

Det andre hovedelementet i modellen handler om å VILLE ta livet sitt. Joiner sier det handler om to ting:

- opplevelse av tilhørighet
- opplevelse av å være til byrde

To menn i pyjamas som ser bort fra hverandre

Oppgave

1. Joiner sier at manglende opplevelse av tilhørighet kanskje er den mektigste faktoren i modellen. Snakk sammen om hvordan tilsynelatende tilhørighet ikke nødvendigvis samsvarer med opplevd tilhørighet. Del erfaringer og eksempler.

2. Hvilke ytre faktorer kan bidra til manglende opplevelse av tilhørighet? Hvilke indre faktorer kan bidra til manglende opplevelse av tilhørighet?

Tegneserie

Refleksjonsoppgave

1. Joiner peker på risikoatferd og selvskading som en mulig tilvenning til å gjennomføre selvmord. Kjenner dere til eksempler hvor dette kan stemme? Del erfaringer, og snakk sammen om hvordan man kan møte mennesker med denne type atferd.

2. Hvilke spørsmål kan du stille som handler om
- å ville ta livet sitt?
- å kunne ta livet sitt?


Kampanjeplakat

Ferdig!

Du har nå gjennomført denne modulen.

Gå til neste modulRVTS Sør © 2023
Alle illustrasjoner: © Roy Søbstad