Tilbake til nettsiden
 
Hovedmeny Her finner du oversikt over de ulike kapitlene i denne modulen.
Navigasjon Her kan du klikke frem og tilbake i presentasjonen.
Fullskjerm-modus

Viktig informasjon

Modulen er delt i mindre kapitler bestående av korte videoer og tilhørende øvelser. Vi anbefaler at du gjennomfører modulen sammen med kollegaer, slik at dere kan reflektere sammen.

Du klikker deg enkelt gjennom modulen ved å bruke pilene øverst til høyre på skjermen, eller bruker piltastene på tastaturet.

Ved bruk av PC/Mac anbefaler vi at du aktiverer "Fullskjerm-modus" (øverst til venstre).


Rory O`Connor (IMV-modellen)

O`Connor har utviklet en modell som beskriver en selvmordsprosess i tre faser; fra tanker - til motivasjon - til handling. I hver av fasene kan selvmordsprosessen avverges.

Oppgave

Drøft:
Kan denne modellen være til hjelp i møte med enkeltmennesker og kan dere kjenne igjen fasene?
Modell

Refleksjonsppgave

Hva kan du gjøre for å hjelpe
I fase 1? I fase 2? I fase 3?

Hvilke del av modellen ville kunne være viktigst for deg i ditt arbeid og på hvilken måte?
Modell

Refleksjonsppgave

Hvilke av de åtte viktige faktorene kan du påvirke?
Modell

Ferdig!

Du har nå gjennomført denne modulen.

Gå til neste modulRVTS Sør © 2023
Alle illustrasjoner: © Roy Søbstad