Tilbake til nettsiden
 
Hovedmeny Her finner du oversikt over de ulike kapitlene i denne modulen.
Navigasjon Her kan du klikke frem og tilbake i presentasjonen.
Fullskjerm-modus

Viktig informasjon

Modulen er delt i mindre kapitler bestående av korte videoer og tilhørende øvelser. Vi anbefaler at du gjennomfører modulen sammen med kollegaer, slik at dere kan reflektere sammen.

Du klikker deg enkelt gjennom modulen ved å bruke pilene øverst til høyre på skjermen, eller bruker piltastene på tastaturet.

Ved bruk av PC/Mac anbefaler vi at du aktiverer "Fullskjerm-modus" (øverst til venstre).


Edwin Shneidman

Shneidman var særlig opptatt av to begreper; pchycache og ambivalens. Han mente også at hvert individ måtte møtes ut fra sine egne unike behov.

Oppgave 1

Jobb en og en:
Å være i en uutholdelig situasjon


Tenk på en situasjon der du kjente på en uutholdelig smerte eller ubehag
- Hvilke følelser kjente du på?
- Hva gjorde du for å holde ut?
- Hva har du lært?

Mann med tungt lodd

Oppgave 2

Snakk sammen:
Hvordan redusere psykisk smerte?


Tenk på en situasjon der du kjente på en uutholdelig smerte eller ubehag
- Hva virker for deg?
- Har du erfaringer der du har vært til hjelp for andre?
- Hva kan være utfordrende?

Refleksjonsoppgave

Snakk sammen:
Ambivalens


Tenk på en situasjon der du kjente på en uutholdelig smerte eller ubehag
- Hvordan oppdage ambivalensen
- Hvordan bruke ambivalensen i en samtale?

Tegneserie

Ferdig!

Du har nå gjennomført denne modulen.

Gå til neste modulRVTS Sør © 2023
Alle illustrasjoner: © Roy Søbstad